Menu

2021 Myanmar Int'l Textile & Garment Industry Exhibition

Concurrent with:

 

သတင္းမ်ား

 

 

သတင္းမ်ားထပ္မံဖက္္ရႈရန္

 

ျပပြဲအေၾကာင္းအရာႏွင့္ေစ်းႏွဳန္း

 

ရက္စြဲ

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊နို၀င္ဘာလ(၅)ရက္ေန ့(၇)ရက္ေန ့၊ မနက္(၁၀)နာရီမွညေန (၅း၃၀)အထိ ။

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊နို၀င္ဘာလ(၈)ရက္ေန ့၊ မနက္(၁၀)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီအထိသာ။

(အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား၀င္ခြင့္မျပဳပါ။)

 

ျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ

ရန္ကုန္ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ

 

ဆက္သြယ္ရန္

Tel: +886-2-2659-6000

Email: exfdp@chanchao.com.tw

 

ပိုမိုသိရွိရန္

ေနာက္ဆံုးရ ဓာတ္ပံု

 

 

ထပ္ၾကည့္ရန္ဓာတ္ပံုမ်ား

 

2019 ၂၀၁၉ ျပပြဲမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ထုတ္ကုန္မ်ား

 

ထပ္မံပါ၀င္လာမည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

 

2019 Exhibitor's Press Release

 

 

More Exhibitor Press Releases

 

ပူးတြဲစီစဥ္တင္ဆက္သူ

 

ကူညီေထာက္ခံေပးသူ / ပ့ံပိုးသူ

 

မီဒီယာမိတ္ဖက္

 

TOP