Menu

2020 Myanmar Int'l Textile & Garment Industry Exhibition

Concurrent with:

 

သတင္းမ်ား

 

 

သတင္းမ်ားထပ္မံဖက္္ရႈရန္

 

ျပပြဲအေၾကာင္းအရာႏွင့္ေစ်းႏွဳန္း

 

ရက္စြဲ

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊နို၀င္ဘာလ(၆)ရက္ေန ့(၈)ရက္ေန ့၊ မနက္ (၁၀)နာရီမွညေန (၅း၃၀)အထိ ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊နို၀င္ဘာလ(၉)ရက္ေန ့၊ နံနက္ (၁၀)နာရီမွ ညေန(၄)နာရီ အထိသာ။

* (အသက္(၁၆)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား၀င္ခြင့္မျပဳပါ။)

 

ျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ

ရန္ကုန္ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ

 

ဆက္သြယ္ရန္

Tel: +886-2-2659-6000

Email: exfdp@chanchao.com.tw

 

ပိုမိုသိရွိရန္

ေနာက္ဆံုးရ ဓာတ္ပံု

 

 

ထပ္ၾကည့္ရန္ဓာတ္ပံုမ်ား

 

2019 ၂၀၁၉ ျပပြဲမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ထုတ္ကုန္မ်ား

 

ထပ္မံပါ၀င္လာမည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား

 

2019 ၂၀၁၉ျပပြဲျပသသူတို ့၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 

 

ပိုမိုသိရွိရန္

 

ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား

 

မီဒီယာမိတ္ဖက္

 

TOP