Menu

slogan

 

最新消息

 

 

更多最新消息

 

基本資訊

 

展覽日期

 

日期:2019/11/15(五) - 11/18(一)

時間:AM10:00 ~ PM6:00

* 80歲以上長者及6歲以下兒童免費參觀 (需出示證件)

 

展覽地點

 

台北南港展覽館

(台北市南港區經貿二路一號)

 

聯絡資訊

 

Tel: 02-2659-6000

Email: imc@chanchao.com.tw

 

更多展會介紹

展會照片

 

 

更多展會照片

 

2018 精選參展商

 

更多精選參展商

 

2018 精選產品

 

更多精選產品

 

2018 參展商新聞稿

 

 

更多參展商新聞稿

 

合作單位

 

 

媒體夥伴

 

 

TOP