Menu

首頁 / 聯絡我們

聯絡我們

 

歡迎不吝嗇地提供任何的建議,讓2024展昭世界貓咪博覽會更加完美!收到您的建議後,將儘快回覆您的問題,謝謝!

 

問題類型 *

 

主旨 *

 

詢問內容 *

 

姓名 *

 

電子郵件地址 *

 

聯絡電話 *

 

單位名稱

 

驗證碼 *

    Refresh

 

 

展覽聯絡

 

展昭國際企業股份有限公司

Tel: (02)2659-6000 Fax: (02)8753-6256

Add: 11494台北市內湖區港墘路185號3樓

Email: member@chanchao.com.tw

Url: http://www.chanchao.com.tw

 

 

媒體聯絡

 

展昭國際企業股份有限公司

Tel: (02)2659-6000 Fax: (02)8753-6256

整合行銷部 鄭雅文 Shirley #268

Email: Shirley@chanchao.com.tw

TOP