Menu

2025 Vietnam International Woodworking & Furniture Accessories, Hardware & Tools Exhibition

Exclusively Endorsed by:


Strategic Partner :

Trang chủ / Đăng ký gian hàng

Đăng ký gian hàng

 

Lưu ý: Vui lòng điền đầy đủ thông tin chính xác bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm.

* Phần bắt buộc điền

 

Tên công ty *

 

Địa chỉ *

 

Người liên hệ *

 

Điện thoại

 

Di động *

 

Email *

 

Sản phẩm chính *

 

Mã xác nhận *

 

Chan Chao International Co., Ltd

Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd.

 

 

3F, No. 185, Kangchien Rd., Neihu Dist, Taipei, Taiwan

T: +886-2-26596000

F: +886-2-26597000

 

Sales Team

 

Mr. Jordan Yeh Ext.267

Email: jordan@chanchao.com.tw

 

Vietnam Branch Office

 

Mr. Minh ext.103

Tel: +84-28-3827-9156

Fax: +84-28-3827-9157

Email: salesa@chanchao.com.tw

TOP