Menu

首頁 / 聯絡我們

聯絡我們

 

歡迎不吝嗇地提供任何的建議,讓2022台北國際酒展.純酒展更加完美!收到您的建議後,將儘快回覆您的問題,謝謝!

 

問題類型 *

 

主旨 *

 

詢問內容 *

 

姓名 *

 

電子郵件地址 *

 

聯絡電話 *

 

單位名稱

 

驗證碼 *

    Refresh

 

 

 

展昭國際企業股份有限公司

 

電話:(02)2659-6000

傳真:(02)2659-7000

地址:11494台北市內湖區港墘路185號3樓

Url:http://www.chanchao.com.tw

Email:imc@chanchao.com.tw

TOP
禁止酒駕.未滿十八歲禁止飲酒