Menu

首頁 / 聯絡我們

聯絡我們

 

歡迎不吝嗇地提供任何的建議,讓台北國際模具暨模具製造設備展更加完美!收到您的建議後,將儘快回覆您的問題,謝謝!

 

問題類型 *

 

主旨 *

 

詢問內容 *

 

姓名 *

 

電子郵件地址 *

 

聯絡電話 *

 

單位名稱

 

驗證碼 *

    Refresh

 

 

展覽聯絡

 

展昭國際企業股份有限公司

Tel: (02)2659-6000 Fax: (02)2659-7000

Add: 11494台北市內湖區港墘路185號3樓

Url: http://www.chanchao.com.tw

Email: show@chanchao.com.tw

 

媒體聯絡

 

展昭國際企業股份有限公司

Tel: 02-2659-6000 Fax: 02-2659-7000

張修為 #328 Vincent@chanchao.com.tw

翁于惠 #360 Chantal@chanchao.com.tw

TOP