Menu

展昭展覽網 | 展昭國際企業股份有限公司

Trang chủ / Nhà triển lãm / Lịch triển lãm / Taipei International Smart Mold & Die Industry Fair 2024 / Đơn đăng ký / Đăng ký trước

Đăng ký trước

 

Giới thiệu

 

Áp dụng cho [Triển lãm không bán vé của Chan Chao]

 

Quy trình

 

Bước 1. Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên

Bước 2. Xác nhận thông tin cá nhân để hoàn thành quá trình đăng ký

Bước 3. Đăng ký thành công. Xuất trình "Mã QR tham quan" tại cừa vào để tham quan triển lãm.

 

Chú ý

 

  1. "Mã QR tham quan" chỉ hợp lệ cho người dùng đã đăng ký.
  2. Sau khi hoàn tất việc đăng ký, bạn có thể truy câp vào trang [Trung tâm hội viên] → [Tư cách tham quan] → [Đăng ký tham quan trước] để kiểm tra trạng thái mã QR.
  3. Vui lòng tuân thủ quy tắc của Bộ Ngoại giao về triển lãm trước khi bạn đăng ký tham quan. Các cơ quan có thẩm quyền có quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc xóa bỏ bất kỳ phần nào của các quy tắc được liệt kê tại đây.

 

Xác nhận và đăng ký

TOP