12/1/2021 - 12/10/2021
Saigon Exhibition & Convention Center(SECC)

Thư mời

Đăng ký trước cho khách tham quan đã mở ngay bây giờ!

Người mời: THE VIETNAM RUBBER ASSOCIATION

 

Các bước

1. Nhấp vào đăng ký và đi đến phần mẫu đăng ký tham quan.
2. Đăng nhập hoặc đăng ký để hoàn thành bảng câu hỏi.

 

hư mời qua email này không được sử dụng để vào tham quan.
Ban Tổ Chức có quyền điều chỉnh các quy tắc mà không cần thông báo trước. Những gì chưa được đề cập sẽ được thông báo trên trang web chính thức.
Nếu bạn quan tâm hay có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ [email protected] chúng tôi sẽ hỗ trợ.